Аллагьy Таала къумукъланы сюе!

Янгы Разилешив

Янгы Разилешивню китаплары.

«Аллагь ругьландыргъангъа гёре, Сыйлы Язывланы барысы да уьйретив, юзюн ачыв, хаталаны тюзлев, гьалал яшама насигьат берив учун пайдаладыр. Шолайлыкъда, Аллагьны къулу бажарывлу болур ва гьар-бир яхшы иш учун гьазир болур». 1 Тимофейге 3:16,17