Аллагьy Таала къумукъланы сюе!

Видео «Иса»

Бу вебсайтда сиз «Исаны» видеосуна къарамагъа боласыз. Шону оьзюгюзню компьютеригизге де, мобильный телефоныгъызгъа да язып алып боласыз.